Veel mensen laten blijken geïnteresseerd te zijn in ook wat meer theoretische achtergronden. Bij deze een verhaal over de geschiedenis van de Yoga.

Laat het ons weten als jullie meer informatie over een bepaald onderwerp willen hebben, misschien wel naar aanleiding van dit verhaal.

In de tweede eeuw voor christus heeft Maharishi Patanjali middels een achtvoudig pad de Yoga-theorie voor het eerst op papier gezet. Hij heeft zo een lijn aangegeven, die een Yogi kan volgen om tot Samadhi (verwerkelijking, zelfrealisatie, bevrijding en verlichting) te komen.
De weg in zijn geheel wordt de Astanga-Yoga genoemd.

Het achtvoudige pad van Patanjali.

Yoga is een ontdekkingstocht.
Ondanks deze kennismaking met jezelf betekent Yoga echter niet dat een mens puur solistisch bezig is. De bezigheden dienen juist gericht te zijn op de samenleving. De weg naar de zelfrealisatie en verwerkelijking begint dan ook niet met inkeer, maar juist met naar buiten gericht zijn. Je realiseert en manifesteert je in relatie tot anderen.

Hoe ziet het achtvoudige pad eruit?

  1. Yama’s. De universele morele geboden gericht op de samenleving: geweldloosheid, eerlijkheid, niet stelen, kuisheid en hebzuchtloosheid.
  2. Niyama’s. Zuivering van het Zelf middels discipline en beheersing: zuiverheid, tevredenheid, soberheid, zelfstudie en toewijding aan het Hoogste.
  3. Asana’s. Lichaamshoudingen die voortkomen uit lichaamsbeheersing en meditatie.
  4. Pranayama’s. Beheersing van de prana-stroom, de ademregulering.
  5. Pratyahara. Het afwenden van de geest van de objecten der zintuigen.
  6. Dharana. Concentratie.
  7. Dhyana. Meditatie.
  8. Samadhi. Verwerkelijking.

In de Astanga yoga zijn de eerste vijf stappen bedoeld om iemand klaar te maken voor het spirituele of het geestelijke, er moet eerst een ondergrond gelegd en gevormd worden.
Je kunt bijvoorbeeld een start om te mediteren parallel laten lopen aan, maar niet loskoppelen van de overige treden. Dan kom je niet verder dan een bepaald niveau en op den duur ontstaan er juist door het mediteren vaak persoonlijke problemen omdat je een aantal zaken tegenkomt waar geen goede basis voor gelegd was.

Tijdens de lessen (de Hatha Yoga) beoefenen we vooral de stappen 3 en 4. Wij proberen de technieken die de Yoga ons aanreikt te gebruiken om onszelf te ontdekken.

Stap 1 en 2 zijn eigenlijk al niet nieuw meer voor ons.
Het zijn de normen en waarden die wij tijdens onze opvoeding van onze ouders hebben meegekregen, en die wij ook aan onze kinderen weer mee willen geven.
De Yama’s geven de elementen aan waar je als individu in relatie tot anderen op moet letten, zoals bijvoorbeeld de 10 geboden uit het Christendom (Bijbel) en het Hindoeisme (Manoesmriti). Morele gedragscodes die aangeven waar de mens zich aan dient te houden. De Niyama’s zijn meer gericht op de mens als individu. Hoe ga ik met mijn lichaam, leven, behoeften, gevoelens .. om?

De stappen 5 t-m 8 zijn eigenlijk verschillende fasen die je zult doorlopen, wanneer je begint met meditatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *